Tải sách – Download sách 1450 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Theo Giọng Mỹ của tác giả Đức Minh thuộc thể loại Nói miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

 

1450 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh Theo Giọng Mỹ

Nếu bạn đã biết nói một ít tiếng Anh rồi và bây giờ bạn muốn nói giống như người bản xứ thì bạn đã tìm đúng quyển sách rồi đó. Một trong những điều quan trọng để nói giống như người bản xứ là khả năng sử dụng và hiểu các từ ngữ hay thành ngữ bình thường. Tiếng Anh Mỹ có rất nhiều thành ngữ. Bạn sẽ không học hết được những thành ngữ này trong một quyển sách giáo khoa chuẩn. Nhưng bạn sẽ luôn nghe thấy chúng trong các cuộc đàm thoại hàng ngày. Bạn cũng sẽ gặp chúng trong sách, báo, tạp chí và các chương trình truyền hình. Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng các thành ngữ tốt hơn. Nó có hơn 300 thành ngữ thông dụng nhất hiện nay.

Từ khóa tìm kiếm