Tải sách – Download sách Kinh Tế Quốc Tế của tác giả MBA. Nguyễn Văn Dung thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Chương 5: Hiệu quả kinh tế quy mô, cạnh tranh không hoàn hảo và thương mại quốc tế

Chương 8: Chính sách thương mại các quốc gia

Chương 6: Sự di chuyển nhân tố quốc tế

Chương 1: Năng suất lao động và lợi thế so sánh

Chương 10: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối

Kinh Tế Quốc Tế

Chương 3: Nguồn lực và thương mại: Mô hình Heckscher - Ohlin

Chương 11: Chính sách tỷ giá hối đoái

Chương 2: Mô hình nhân tố chuyên biệt và phân phối thu nhập

Chương 4: Mô hình thương mại tiêu chuẩn

Chương 7: Các công cụ của chính sách thương mại

Từ khóa tìm kiếm