Tải sách – Download sách Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Phần 3: Đầu tư dài hạn và dự toán vốn của doanh nghiệp

Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

Review từ độc giả Nguyễn Thị Tuyết Sương

Mình mua cuốn sách này để hỗ trợ cho việc học của mình tại trường đại học. Cuốn sách viết chưa chuyên sâu lắm nhưng những kiến thức trong đó cũng đã đủ để bạn có thể áp dụng ra ngoài thực tế.Cuốn sách giúp bạn xác định được việc có nên đầu tư vào một dự án nào hay không. Phân tích những dòng chảy của tiền trong doanh nghiệp và các chỉ số tài chính mà bạn vẫn thường được thấy trên các sàn chứng khoán, đồng thời cho biết tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào,

Phần 1: Lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp

Từ khóa tìm kiếm