Tải sách – Download sách Quản Trị Dự Án Hiện Đại của tác giả MBA. Nguyễn Văn Dung thuộc thể loại Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Quyển sách này trình bày súc tích, cung cấp các khái niệm, các thực tiễn, các kỹ năng hiện đại, các tình huống thực tiễn, để có thể quản trị các dự án bản chất vốn năng động và phức tạp.

Phần II: Xác định dự án (Defining The Project)

Phần I: Giới thiệu (Introduction)

Phần III: Quản trị rủi ro (Planning Process)

Chương 13: Nghệ thuật áp dụng: Giải đáp những vấn đề chung của dự án (Solving Common Project Problems)

Chương 9: Cân bằng dự án (Balancing The Project)

Chương 11: Đo lường diễn tiến dự án (Measuring Progress)

Chương 3: Các thành phần cổ đông của dự án (Project Stakeholders)

Chương 8: Ước lượng chính xác động (Dynamics Of Accurate Estimating)

Sách dành cho sinh viên đại học, cao học ngành quản trị - Kinh tế - MBA - các Giám đốc dự án, Giám đốc điều hành, kỳ vọng đáp ứng phần nào quá trình nghiên cứu và con đường nghề nghiệp của quý độc giả quan tâm.

Chương 12: Tổ chức trong quản trị dự án (Organizing For Project Management)

Chương 7: Lập lịch biểu thực tế (Realistic Scheduling)

Chương 1: Quản trị dự án trong một thế giới đang thay đổi

Chương 6: Cấu trúc phân nhỏ công việc (Work Breakdown Structure)

Chương 4: Thực hiện những quy tắc (Making The Rules)

MỤC LỤC

Quản Trị Dự Án Hiện Đại

Phần IV: Kiểm soát dự án (Controlling The Project)

Quản trị dự án kỳ vọng nhà quản trị dự án một số năng lực bao quát và chuyên sâu: Năng lực đánh giá các cơ hội thị trường, phân tích, đánh giá được hiệu quả dự án kinh doanh về các phương diện kinh tế, tài chính, môi trường.., lựa chọn dự án trên cơ sở cân đối chi phí - tiến độ - chất lượng, để phân bổ nguồn lực hữu hạn của doanh nghiệp vào các phương án hiệu quả nhất, năng lực thiết lập Lịch biểu, phân tích nhiệm vụ, cân đối chi phí, đo lường tiến độ, kết hợp với năng lực tổ chức, truyền thông giao tiếp, làm việc nhóm, động viên, phối hợp, lãnh đạo các bên tham gia cam kết hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng của các thành phần cổ đông.

Chương 10: Truyền đạt (Communication)

Review từ độc giả Nguyễn Thị Tuyết Sương

Cuốn sách này khá hay và nói nhiều về thực tế, Đúng như tên sách là quản trị dự án hiện đại, tác giả không nói quá nhiều về những lý thuyết cổ điển mà đi sâu vào phân tích thực tế những dự án hiện đại. Cuốn sách hướng dẫn bạn từng bước để quản lý một dự án thành công. Từ việc tìm ý tưởng cho dự án đến quản trị rủi ro, kiểm soát và thực hiện dự án.Mình nghĩ cuốn sách này cần thiết cho các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những người đang chuẩn bị làm việc liên quan đến dự án.

Chương 5: Quản trị rủi ro (Risk Management)

Chương 2: Môi trường dự án (Project Environment)

Từ khóa tìm kiếm