Tải sách – Download sách Tiếng Anh Giao Tiếp Khi Đi Du Lịch Thái Lan (Kèm VCD) của tác giả Nguyễn Thành Yến thuộc thể loại Sách Học Ngoại Ngữ miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bài 9: Các di tích lịch sử ở Ayutthaya

Bài 10: Các điểm tham quan ở Chiang Mai

Bài 6: Đi mua sắm

Bài 2: Việc đi lại và phương tiện giao thông

...

Bài 4: Đi du lịch

Bài 3: Từ ngữ để bắt chuyện

Bài 7: Tôn giáo

Bài 1: Khách sạn

Bài 5: Phong tục Thái Lan

Bài 8: Các điểm tham quan ở Băng Cốc

Tiếng Anh Giao Tiếp Khi Đi Du Lịch Thái Lan

Từ khóa tìm kiếm