Tải sách – Download sách Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 6 của tác giả Trần Hồ Mỹ Linh thuộc thể loại Sách Tham Khảo Lớp 6 miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

  • Phần một: Bao gồm các bài kiểm tra và bài thi: Kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, thi học kỳ và thi học sinh giỏi.
  • Phần hai: Bao gồm đáp án và các lời giải thích chi tiết cho từng bài kiểm tra và bài thi trong phần một

Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 6

Từ khóa tìm kiếm