Tải sách – Download sách Câu Hỏi Ôn Tập Sản Phụ Khoa (Ấn Bản XIII) của tác giả Karen M. Schneider thuộc thể loại Sách Y Học miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tài liệu này cũng có thể dùng trong ôn tập USMLE Step 3. Mỗi câu hỏi trong sách đều có một câu trả lời tương ứng, một tài liệu tham khảo cung cấp bằng chứng tại sao nên trả lời như vậy, và một phần tham luận ngắn nhằm thảo luận nhiều vấn đề khác nhau được gợi lên trong câu hỏi cũng như các câu trả lời không đúng khác.

Từ khóa tìm kiếm