Tải sách – Download sách Hướng Dẫn Quản Lý Thủ Tục, Giấy Tờ Công Dân Thuộc Phạm Vi Ngành Công An - Cư Trú, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Căn Cước Công Dân, Xuất Cảnh, Nhập Cảnh của tác giả Nguyễn Khắc Oánh thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Nội dung: 

  • Phần I. Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi ngành công an;
  • Phần II. Luật cư trú (đã được sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú;
  • Phần III. Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Phần IV. Luật căn cước công dân và công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân;
  • Phần V. Hướng dẫn xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam và người nước ngoài tại việt nam;
  • Phần VI. Hướng dẫn chi tiết về cấp, gia hạn hộ chiếu và cấp thị thực, cấp giấy phép xuất nhập cảnh;
  • Phần VII. Chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí liên quan đến quản lý dân cư.

Nhằm kịp thời cung cấp những thông tin pháp luật mới nhất về công tác quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành công an, nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "Hướng Dẫn Quản Lý Thủ Tục, Giấy Tờ Công Dân Thuộc Phạm Vi Ngành Công An - Cư Trú, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Căn Cước Công Dân, Xuất Cảnh, Nhập Cảnh".

Hướng Dẫn Quản Lý Thủ Tục, Giấy Tờ Công Dân Thuộc Phạm Vi Ngành Công An - Cư Trú, Hộ Tịch, Hộ Khẩu, Căn Cước Công Dân, Xuất Cảnh, Nhập Cảnh

Từ khóa tìm kiếm